Lxc-start The container failed to start.

Комментарии ()

При спробі запустити LXC контейнер

lxc-start: lxc_start.c: main: 344 The container failed to start.
lxc-start: lxc_start.c: main: 346 To get more details, run the container in foreground mode.
lxc-start: lxc_start.c: main: 348 Additional information can be obtained by setting the --logfile and --logpriority options.
TASK ERROR: command 'lxc-start -n 107' failed: exit code 1

Пробуємо запустити в режимі відладки

lxc-start -n 107 -F --logfile=lxc.log --logpriority=debug

Отримуємо

mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/loop5,
    missing codepage or helper program, or other error

    In some cases useful info is found in syslog - try
    dmesg | tail or so.
command 'mount /dev/loop5 /var/lib/lxc/107/rootfs/' failed: exit code 32
lxc-start: conf.c: run_buffer: 342 Script exited with status 255
lxc-start: start.c: lxc_init: 436 failed to run pre-start hooks for container '107'.
lxc-start: start.c: __lxc_start: 1170 failed to initialize the container
lxc-start: lxc_start.c: main: 344 The container failed to start.
lxc-start: lxc_start.c: main: 348 Additional information can be obtained by setting the --logfile and --logpriority options.

Далі виконеємо наступне

losetup -f --show vm-107-disk-1.raw

я отримав у відповідь

/dev/loop5

Запускаємо перевірку файлової системи raw-образу

fsck /dev/loop5 -y

Далі відмонтуємо та можна запускати

losetup -d /dev/loop5

 


Читать далее

VM is locked (backup) in Proxmox

Комментарии ()
qm unlock <VM id>

 


Читать далее

Реєстрація безкоштовного домену в зоні pp.ua

Комментарии ()
 1. Перевіряємо доступність для реєстрації доменного імені на dig.ua
 2. Безкоштовно реєструємо домен на nic.ua
 3. Інсталюємо ПО Telegram, да додаємо в наш список контактів @ppuabot
 4. Пишемо боту команду Start та тиснемо на кнопку Activate domain
 5. Вводимо назву домену
 6. Підтверджуємо натиснувши на кнопку YES ліцензійну угоду
 7. Через декілька секунд отримуємо підтвердження, що домен зареєстрований

Читать далее

Збільшення розміру диска LXC-контейнера

Комментарии ()

Приклад збільшення диску до 40Гіг для LXC-контейнера з id: 116

lxc-stop -n 116
pct resize 116 rootfs 40G
lxc-start -n 116

 


Читать далее

SNMP

Комментарии ()

fInOctets =.1.3.6.1.2.1.2.2.1.10 - 32-розрядні лічильники

ifHCInOctets =.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.6. - 64-розрядні лічильники

snmpwalk -v2c -c public <host>

корисні ключі:

-TB шукає в MIBs Object Name по regexp
-On виводить Object ID


Читать далее

Asterisk та GoIP

Комментарии ()

Приклад налаштування вхідних/вихідних через GoIp8+Asterisk, маємо одну sim-ку Life

 


Читать далее

Монтування Samba-ресурсу в Ubuntu

Комментарии ()
//host/share /local/folder cifs credentials=/home/user/.smbcredentials,rw,iocharset=utf8,sec=ntlm 0 0

 


Читать далее

Інсталяція proftpd+mysql на Ubuntu

Комментарии ()

Все таки цей блог не пуста трата часу, а заощадження його. Час від часу треба підняти фтп із віртуальними юзерами, і оскільки це буває рідко як робити знаю, але нюанси не памятаю.

 


Читать далее

Inxi — зручна утиліта для сбору інформації про систему і "желізо"

Комментарии ()

про систему

inxi -b

inxi -F

про дистрибутив, ядро

inxi -S

про графічну підсистему

inxi -G

про аудіокарту

inxi -A

про підключені репозиторії

inxi -r


Читать далее

Віддалений робочий стіл у Ubuntu

Комментарии ()

Я розчарувався у X2Go, оскільки він працює набагато повільніше чим давно привичний у Windows протокол RDP, тому поставимо його:

apt-get -y update
apt-get -y install xrdp
apt-get -y install xfce4
echo xfce4-session >~/.xsession

Редагуємо nano /etc/xrdp/startwm.sh до наступного вигляду

#!/bin/sh
if [ -r /etc/default/locale ]; then
. /etc/default/locale
export LANG LANGUAGE
fi
startxfce4

Важливо! В кінці файлу має бути пустий рядок

Перезавантажуємо rdp

service xrdp restart

Проблеми:

 • Не працював auto_complite коли тиснув на TAB
  Потрібно відредагувати ~/.config/xfce4/xfconf/xfce-perchannel-xml/xfce4-keyboard-shortcuts.xml, та змінити рядок
  <    <property name="&lt;Super&gt;Tab" type="string" value="switch_window_key"/>
  ---
  >    <property name="&lt;Super&gt;Tab" type="string" value="empty"/>

 

 


Читать далее

Webit.in.ua 2013