Juniper MX80 - add read-only user

Комментарии ()
configure 
edit system login 
edit user michael 
set full-name "Michael Mike" 
set class read-only
set authentication plain-text-password
commit 

 


Читать далее

Proxmox: створення шаблону LXC контейнера

Комментарии ()

Після інсталяції LXC контейнера, та налаштування операційної системи (наприклад оновлення пакетів, встановлення необхідного ПО) можна зробити шаблон за декілька кроків

 • Видаляємо інтерфейс eth0 з /etc/network/interfaces
 • apt-get clean
 • rm /etc/hostname
 • rm /etc/resolv.conf
 • Вимикаємо контейнер
 • Запускаємо резервне копіювання для контейнера
 • Переносимл файл з папки резервних копій в папку шаблонів і перейменуйте його (/dump/xyz.tar.gz в папку /templates/cache/name-version.tar.gz)
 • Використовуйте новий шаблон для створення lxc-контейнерів
 • Після запуску налаштовуємо поштовий сервер sudo dpkg-reconfigure postfix

Джерело: тут

 


Читать далее

BDCOM P3310 option 82

Комментарии ()

example

interface EPON0/1
 description test
 epon pre-config-template ots binded-onu-llid 1-64
 epon bind-onu mac a0c6.ec07.6968 1
 filter dhcp
 switchport trunk vlan-allowed 115
 switchport trunk vlan-untagged none
 switchport mode trunk
 no switchport protected
!
!
ip dhcp-relay snooping
ip dhcp-relay snooping vlan 115
ip dhcp-relay snooping information option format hn-type
!

dhcp_pon.conf

max-lease-time 86400;

subnet XXX.XXX.162.128 netmask 255.255.255.128 {
  range XXX.XXX.162.135 188.190.162.200;
  #max-lease-time 120;
  max-lease-time 86400;
  option routers XXX.XXX.162.129;
  option domain-name-servers XXX.XXX.38.2,XXX.XXX.38.9;
  on expiry {
    set client-ip = binary-to-ascii (10, 8, ".", leased-address);
    execute("/usr/local/www/billing2a/public_html/dhcp/dhcp82_expiry.php", "option82", "expiry" ,"client-ip",client-ip);
  }

  on release {
    execute("/usr/local/www/billing2a/public_html/dhcp/dhcp82.php", "option82", "release");
  }
  on commit {

    set client-mac = binary-to-ascii(16,8,":",substring(hardware,1, 6));
    set switch-port = binary-to-ascii (10, 8, "", suffix( option agent.circuit-id, 1));
    set client-ip = binary-to-ascii (10, 8, ".", leased-address);
    set switch-addr = binary-to-ascii(10, 8, ".", packet(24, 4));
    set switch-mac=binary-to-ascii(16, 8, ":", suffix(option agent.remote-id, 5));

    execute("/usr/local/www/billing2a/public_html/dhcp/dhcp82.php", "option82", "commit",
    "switch-port",switch-port,
    "client-ip",client-ip,
    "client-mac",client-mac,
    "switch-addr",switch-addr,
    "switch-mac",switch-mac
    );

  }

}

Щоб отримувати mac OLT (Use cm-type option 82 format)

ip dhcp-relay snooping information option format cm-type

Щоб отримувати mac ONU (Use cisco option 82 format)

ip dhcp-relay snooping information option format hm-type

В конфігу dhcp

binary-to-ascii(16,8,":",substring(hardware,1, 6)); - mac клієнта

binary-to-ascii (10, 8, ".", leased-address); - ip клієнта

binary-to-ascii(16,8,":",substring(option agent.remote-id,0,6)); - mac адреса OLT або ONU

binary-to-ascii(10,8,"",substring(option agent.circuit-id,1,1)); - Vlan

binary-to-ascii(10,8,"",substring(option agent.circuit-id,3,1)); - номер epon порту із урахуванням к-ті ethernet портів. Якщо клієнт включений через 4-ий epon порт, то 6 портів ethernet + 4 = 10


Читать далее

BDCOM P3310 reset configuration

Комментарии ()
delete startup-config
reboot

 


Читать далее

OpenVPN with static key

Комментарии ()

Налаштування OpenVPN не зовсім легка справа для початківців, я б сказав трохи довго і нудно, але досить дешево для побудови закритого каналу. Для лінивих, старт vpn-ну за 5-ть хвилин на статичних ключах

Server - Ubuntu

apt-get install openvpn

Генеруємо статичний ключ

cd /etc/openvpn/
openvpn --genkey --secret static.key

Створюєсо конфігураційний файл серверу /etc/openvpn/server.conf

dev tun
port 7777
ifconfig 10.7.0.1 10.7.0.2 netmask 255.255.255.252

comp-lzo
daemon
keepalive 10 60
ping-timer-rem
persist-tun
persist-key
secret /etc/openvpn/static.key

Запускаємо сервер

/etc/init.d/openvpn start

Усе! У нас з'явився новий мережевий інтерфейс

# ifconfig 
tun0   Link encap:UNSPEC HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00 
     inet addr:10.7.0.1 P-t-P:10.7.0.2 Mask:255.255.255.255
     UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:100 
     RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)

Client на Ubuntu

sudo apt-get install openvpn

/etc/openvpn/client.conf

dev tap
port 7777

ifconfig 10.15.250.150 255.255.255.0
remote XXX.XXX.XXX.11
comp-lzo

keepalive 10 60
ping-timer-rem
persist-tun
persist-key
secret /etc/openvpn/static.key
script-security 2
up /etc/openvpn/up.sh

/etc/openvpn/up.sh

#!/bin/sh
route add -net 10.0.0.0/8 gw 10.15.250.1

Запуск в ручну (корисно, можна побачити помилки якшо вони є)

openvpn --config client.conf

Запуск через сервіс

systemctl start openvpn@client.service

 


Читать далее

Bitrix

Комментарии ()

Сайт на Bitrix. Чув, але не мав досвіду інсталяції та налаштування. Шпаргалка швидкої інсталяції

Сайт Birtix, скачати, керування сайтом, php скрипт-інсталятор BitrixSetup

скачуємо до себе на хостинг та запускаємо інсталяцію

частина файлу .htaccess, параметри які не подобались бітріксу поправив

<IfModule mod_php5.c>
 php_flag session.use_trans_sid off
 php_value display_errors 1
 php_value mbstring.internal_encoding UTF-8
 php_value opcache.revalidate_freq 0
</IfModule>

mbstring.func_overload 2 через htaccess задати неможливо, редагував virtualhost в apach'і

<VirtualHost ...>
  php_admin_value mbstring.func_overload 2
  php_admin_value mbstring.internal_encoding UTF-8
</VirtualHost>

http://<your_domain>/auth - авторизація

Настройки - Настройки продукта - Сайты


Читать далее

Zabbix web monitoring notifications

Комментарии ()

Для отримання повідомлення про проблему web-моніторингу хосту, створюємо trigger

{host:web.test.fail[scenario].min(#5)}>0

Де host - домен або ip хосту, scenario - назва web-сценарія


Читать далее

NGINX і самопідписний SSL-сертифікат

Комментарии ()

Створюємо каталог для ssl сертифікатів

mkdir /etc/nginx/ssl/domainname/

Генеруємо сертифікат

sudo openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout /etc/nginx/ssl/domainname/nginx.key -out /etc/nginx/ssl/domainname/nginx.crt

Під час генерування важливим пунктом є common name - потрібно ввести доменне ім'я або ip-адресу

Конфігурація virtualhost'у

server {
  listen *:80;
  listen 443 ssl;
  server_name domainname;
  ssl_certificate /etc/nginx/ssl/domainname/nginx.crt;
  ssl_certificate_key /etc/nginx/ssl/domainname/nginx.key;
  access_log  /var/log/nginx/domainname.access_log;
  root /home/user/www/domains/domainname/public_html/;
  client_max_body_size 32m;
}

 


Читать далее

Інсталяція Apache2+php5.6+mysql+postgres на Ubuntu 16.04

Комментарии ()
sudo apt-get update
sudo apt-get install apache2 mysql-server

виконуємо налаштування безпеки для mysql

sudo mysql_secure_installation

Postgres

sudo locale-gen en_US.UTF-8
sudo locale-gen uk_UA.UTF-8
sudo dpkg-reconfigure locales
sudo apt-get install postgresql postgresql-contrib libpq-dev

PHP

За змовчанням ubuntu буде пробувати інсталювати php7, але нам потрібно php5.6(остання версія 5-ої вітки на сьогодні). Для цього виконуємо наступні дії

sudo apt-get install software-properties-common
sudo apt-get install php5.6 libapache2-mod-php5.6 php5.6-mcrypt php5.6-mysql php5.6-pgsql php5.6-curl php5.6-intl php5.6-mbstring php5.6-snmp php5.6-soap php5.6-xml 

У /etc/apache2/mods-enabled/dir.conf переносимо index.php на початок, після DirectoryIndex

 

 


Читать далее

Voip

Комментарии ()

Налаштування FXO DVG-6004S

Настройка VoIP шлюза D-Link DVG-2004S

 


Читать далее

Webit.in.ua 2013