Bitrix

Комментарии ()

Сайт на Bitrix. Чув, але не мав досвіду інсталяції та налаштування. Шпаргалка швидкої інсталяції

Сайт Birtix, скачати, керування сайтом, php скрипт-інсталятор BitrixSetup

скачуємо до себе на хостинг та запускаємо інсталяцію

частина файлу .htaccess, параметри які не подобались бітріксу поправив

<IfModule mod_php5.c>
 php_flag session.use_trans_sid off
 php_value display_errors 1
 php_value mbstring.internal_encoding UTF-8
 php_value opcache.revalidate_freq 0
</IfModule>

mbstring.func_overload 2 через htaccess задати неможливо, редагував virtualhost в apach'і

<VirtualHost ...>
  php_admin_value mbstring.func_overload 2
  php_admin_value mbstring.internal_encoding UTF-8
</VirtualHost>

http://<your_domain>/auth - авторизація

Настройки - Настройки продукта - Сайты


Читать далее

Zabbix web monitoring notifications

Комментарии ()

Для отримання повідомлення про проблему web-моніторингу хосту, створюємо trigger

{host:web.test.fail[scenario].min(#5)}>0

Де host - домен або ip хосту, scenario - назва web-сценарія


Читать далее

NGINX і самопідписний SSL-сертифікат

Комментарии ()

Створюємо каталог для ssl сертифікатів

mkdir /etc/nginx/ssl/domainname/

Генеруємо сертифікат

sudo openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout /etc/nginx/ssl/domainname/nginx.key -out /etc/nginx/ssl/domainname/nginx.crt

Під час генерування важливим пунктом є common name - потрібно ввести доменне ім'я або ip-адресу

Конфігурація virtualhost'у

server {
  listen *:80;
  listen 443 ssl;
  server_name domainname;
  ssl_certificate /etc/nginx/ssl/domainname/nginx.crt;
  ssl_certificate_key /etc/nginx/ssl/domainname/nginx.key;
  access_log  /var/log/nginx/domainname.access_log;
  root /home/user/www/domains/domainname/public_html/;
  client_max_body_size 32m;
}

 


Читать далее

Інсталяція Apache2+php5.6+mysql+postgres на Ubuntu 16.04

Комментарии ()
sudo apt-get update
sudo apt-get install apache2 mysql-server

виконуємо налаштування безпеки для mysql

sudo mysql_secure_installation

Postgres

sudo locale-gen en_US.UTF-8
sudo locale-gen uk_UA.UTF-8
sudo dpkg-reconfigure locales
sudo apt-get install postgresql postgresql-contrib libpq-dev

PHP

За змовчанням ubuntu буде пробувати інсталювати php7, але нам потрібно php5.6(остання версія 5-ої вітки на сьогодні). Для цього виконуємо наступні дії

sudo apt-get install software-properties-common
sudo apt-get install php5.6 libapache2-mod-php5.6 php5.6-mcrypt php5.6-mysql php5.6-pgsql php5.6-curl php5.6-intl php5.6-mbstring php5.6-snmp php5.6-soap php5.6-xml 

У /etc/apache2/mods-enabled/dir.conf переносимо index.php на початок, після DirectoryIndex

 

 


Читать далее

Voip

Комментарии ()

Налаштування FXO DVG-6004S

Настройка VoIP шлюза D-Link DVG-2004S

 


Читать далее

Lxc-start The container failed to start.

Комментарии ()

При спробі запустити LXC контейнер

lxc-start: lxc_start.c: main: 344 The container failed to start.
lxc-start: lxc_start.c: main: 346 To get more details, run the container in foreground mode.
lxc-start: lxc_start.c: main: 348 Additional information can be obtained by setting the --logfile and --logpriority options.
TASK ERROR: command 'lxc-start -n 107' failed: exit code 1

Пробуємо запустити в режимі відладки

lxc-start -n 107 -F --logfile=lxc.log --logpriority=debug

Отримуємо

mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/loop5,
    missing codepage or helper program, or other error

    In some cases useful info is found in syslog - try
    dmesg | tail or so.
command 'mount /dev/loop5 /var/lib/lxc/107/rootfs/' failed: exit code 32
lxc-start: conf.c: run_buffer: 342 Script exited with status 255
lxc-start: start.c: lxc_init: 436 failed to run pre-start hooks for container '107'.
lxc-start: start.c: __lxc_start: 1170 failed to initialize the container
lxc-start: lxc_start.c: main: 344 The container failed to start.
lxc-start: lxc_start.c: main: 348 Additional information can be obtained by setting the --logfile and --logpriority options.

Далі виконеємо наступне

losetup -f --show vm-107-disk-1.raw

я отримав у відповідь

/dev/loop5

Запускаємо перевірку файлової системи raw-образу

fsck /dev/loop5 -y

Далі відмонтуємо та можна запускати

losetup -d /dev/loop5

 


Читать далее

VM is locked (backup) in Proxmox

Комментарии ()
qm unlock <VM id>

 


Читать далее

Реєстрація безкоштовного домену в зоні pp.ua

Комментарии ()
 1. Перевіряємо доступність для реєстрації доменного імені на dig.ua
 2. Безкоштовно реєструємо домен на nic.ua
 3. Інсталюємо ПО Telegram, да додаємо в наш список контактів @ppuabot
 4. Пишемо боту команду Start та тиснемо на кнопку Activate domain
 5. Вводимо назву домену
 6. Підтверджуємо натиснувши на кнопку YES ліцензійну угоду
 7. Через декілька секунд отримуємо підтвердження, що домен зареєстрований

Читать далее

Збільшення розміру диска LXC-контейнера

Комментарии ()

Приклад збільшення диску до 40Гіг для LXC-контейнера з id: 116

lxc-stop -n 116
pct resize 116 rootfs 40G
lxc-start -n 116

 


Читать далее

SNMP

Комментарии ()

fInOctets =.1.3.6.1.2.1.2.2.1.10 - 32-розрядні лічильники

ifHCInOctets =.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.6. - 64-розрядні лічильники

snmpwalk -v2c -c public <host>

корисні ключі:

-TB шукає в MIBs Object Name по regexp
-On виводить Object ID


Читать далее

Webit.in.ua 2013