Postgres

Комментарии ()
  • sudo -u postgres psql - зайти в консоль postgres'а
  • \l - показати список баз даних
  • \с {name} - вибрати базу даних
  • \dt - показати перелік таблиць вибраної бази даних
  • \d+ <tablename> - показати схему таблиці
  • \q - вихід з консолі

Зміна пароля користувача

alter user <username> with password '<password>';

Restore

psql dbname < infile

Dump

pg_dump -h host1 dbname > dbname.sql

 


Webit.in.ua 2013