NGINX і самопідписний SSL-сертифікат

Комментарии ()

Створюємо каталог для ssl сертифікатів

mkdir /etc/nginx/ssl/domainname/

Генеруємо сертифікат

sudo openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout /etc/nginx/ssl/domainname/nginx.key -out /etc/nginx/ssl/domainname/nginx.crt

Під час генерування важливим пунктом є common name - потрібно ввести доменне ім'я або ip-адресу

Конфігурація virtualhost'у

server {
   listen *:80;
   listen 443 ssl;
   server_name  domainname;
   ssl_certificate /etc/nginx/ssl/domainname/nginx.crt;
   ssl_certificate_key /etc/nginx/ssl/domainname/nginx.key;
   access_log   /var/log/nginx/domainname.access_log;
   root /home/user/www/domains/domainname/public_html/;
   client_max_body_size 32m;
}

 


Webit.in.ua 2013