Docker

Комментарии ()

Докер це інструмент, який дозволяє розробникам, системними адміністраторам та іншим фахівцям деплоїти їх додатки в пісочниці (які називаються контейнерами), для запуску на цільовій операційній системі, наприклад, Linux. Ключова перевага Докера в тому, що він дозволяє користувачам упакувати додаток з усіма його залежностями в стандартизований модуль для розробки. На відміну від віртуальних машин, контейнери не створюють такого додаткового навантаження, тому з ними можна використовувати систему і ресурси більш ефективно.

Інсталяція для Ubuntu

sudo apt-get update
sudo apt-get install wget
wget -qO- https://get.docker.com/ | sh
sudo usermod -aG docker <username>
sudo service docker start
newgrp docker

docker pull <name image> - скачує образ з https://hub.docker.com/explore/ (реєстр Докера)

docker pull ubuntu:12.04 - скачуємо образ убунти версії 12.04

docker images - перегляд наявних образів в системі

docker rmi <image name> - знищення образу image name

docker ps - перегляд запущених контейнерів

docker ps -a - перегляд усіх контейнерів, які ми запускали раніше

docker run ubuntu bash - запуск образу ubuntu та виконання команди sh

docker run -it ubuntu bash - запуск образу ubuntu та виконання команди sh з підключенням інтерективного режиму tty (можна вводити свої команди, та працювати в локалі контейнера)

docker run ubuntu bash --rm - після завершення виконання, контейнер буде знищений, корисно для одноразових запусків та експерементів

УВАГА

Кожний раз, після завершення запуску docker run <image name>, залишаються безхатні контейнери (які доречі відїдають дисковий простір)

docker rm <conteiner id> - знищення контейнера

docker rm $(docker ps -a -q -f status=exited) - знищення усіх контейнерів із статусом exited (флаг -q повертає тільки числовий ID, а флаг -f фільтрує вивід на основі наданих умов)

docker run -d -P --name static-site <image name> 
Флаги:
  • -d відкріпити (detach) термінал
  • -P зробить усі відкриті порти публічними та випадковими
  • --name назва, яку ми даэмо контейнеру
  • -p 8888:80 - біндим внутрішній 80 порт із зовнішнім 8888 портом
docker port <container name> - подивитися порти контейнера
docker stop <ID container> - зупигити контейнер
docker build -t saviokmua/catnip . - створення свого образу, задаємо параметр -t задає назву образу користувача, та шлях до каталогу із Dockefile файлом

Webit.in.ua 2013