Disable Windows updating

Комментарии ()

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate]
"DoNotConnectToWindowsUpdateInternetLocations"=dword:00000001
"UpdateServiceUrlAlternate"="server.wsus"
"WUServer"="server.wsus"
"WUStatusServer"="server.wsus"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU]
"UseWUServer"=dword:00000001


Читать далее

This installation of MySQL is already upgraded to 5.7.15, use --force if you still need to run mysql_upgrade

Комментарии ()

 

This solution solved my problem:

 1. Back-up your database files with permissions:

  sudo cp -avt /your/backup/directory /var/lib/mysql /etc/mysql/my.cnf
  
 2. Delete mysql files:

  sudo rm -rv /etc/mysql 
  
 3. Remove MySQL completely via running:

  sudo apt purge mysql-server mysql-server-5.7 mysql-server-core-5.7 mysql-client-5.7 mysql-client-core-5.7
  

  Use of Synaptic is recommended.

 4. Create these folders:

  sudo mkdir -p /etc/mysql/conf.d
  

  mysql setup didn't do it automatically and I don't know why.

 5. Install MySQL again

  sudo apt install mysql-server
  

  I used sudo apt install lamp-server^ instead to install other dependencies for PHP development.

 6. Stop MySQL:

  sudo service mysql stop 
  
 7. Restore databases and files:

  sudo cp -a /your/backup/directory/mysql /var/lib  
  sudo cp /your/backup/directory/my.cnf /etc/mysql 
  
 8. Restart MySQL:

  sudo service mysql start 
  

Читать далее

Error while loading shared libraries libwebpmux.so

Комментарии ()
ln -s /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libwebpmux.so /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libwebpmux.so.1

 

 


Читать далее

Ppptp server

Комментарии ()

/etc/ppp/pptpd-options 

name pptpd

#chapms-strip-domain
refuse-pap
refuse-chap
refuse-mschap
require-mschap-v2
#require-mppe-128

На вінді можна підключатися без шифрування

 


Читать далее

L3 OpenVpn тунель

Комментарии ()

Сервер(FreeBSD)

/usr/local/etc/openvpn/server.conf

dev tap
port 7777
#ifconfig 10.7.0.1 10.7.0.2 netmask 255.255.255.252
comp-lzo
daemon
keepalive 10 60
ping-timer-rem
persist-tun
persist-key
secret /usr/local/etc/openvpn/static.key
script-security 2
up /usr/local/etc/openvpn/up.sh

up.sh

#!/bin/sh
/sbin/ifconfig bridge0 addm tap0

/etc/rc.conf

openvpn_enable="YES"
openvpn_configfile="/usr/local/etc/openvpn/server.conf"

Старт

/usr/local/etc/rc.d/openvpn start

 

Клієнт(Ubuntu)

/etc/openvpn/client.conf

dev tap
port 7777

ifconfig 10.15.250.150 255.255.255.0
remote 195.78.38.11
comp-lzo

keepalive 10 60
ping-timer-rem
persist-tun
persist-key
secret /etc/openvpn/static.key
script-security 2
up /etc/openvpn/up.sh

/etc/openvpn/up.sh

#!/bin/sh
route add -net 10.0.0.0/8 gw 10.15.250.1

Запуск

service openvpn@client start

 


Читать далее

Synergy

Комментарии ()

Synergy — програма для керування дікількома ПК з одної клавіатури


wget -q -O - http://archive.getdeb.net/getdeb-archive.key | sudo apt-key add -

sudo sh -c 'echo "deb http://archive.getdeb.net/ubuntu trusty-getdeb apps" >> /etc/apt/sources.list.d/getdeb.list'

sudo apt-get update

sudo apt-get install synergy

 


Читать далее

Перенос Ubuntu на SSD

Комментарии ()

https://frankfzw.wordpress.com/2014/12/23/migrate-ubuntu-14-04-from-hdd-to-ssd/


Читать далее

Резервні копії iTunes на диску D

Комментарии ()

В налаштування iTunes немає можливості задати шлях до папки із резервними копіями. На форумі найшов ідею створення ссилки

Переносимо дані з c:\Users\<user name>\AppData\Roaming\Apple Computer\MobileSync/Backup на  D:\Backup та в cmd із під адміністратора виконуємо

mklink /D Backup D:\backups

 


Читать далее

Реєстрація та встановлення SSL сертифікату

Комментарии ()

Генерация CSR для домена

Для отримання SSL-сертифікату домену, необхідно створити CSR запиту.

CSR - спеціальний цифровий ключ, який містить зашифровану інформацію про власника сертифіката, компанії і домені.

Для генерації секретного ключа (key) і запиту на сертифікат (CSR) використовується утиліта OpenSSL. Ця утиліта, як правило, входить в стандартну поставку веб-сервера Apache.

openssl req -newkey rsa:2048 -nodes -keyout www.mydomain.com.key -out www.mydomain.com.csr

Common Name - повне доменне ім'я для веб-сервера в форматі FQDN - Fully Qualifed Domain Name. Увага! Всі сертифікати, крім Wildcard Certificate, захищають тільки один хост - наприклад, або сам домен виду "mydomain.ru", або "www.mydomain.ru", або будь-який субдомен виду "secure.mydomain.ru". Будьте уважні, Вам необхідно вказати саме те ім'я домену, на яке виписується сертифікат.

openssl req -noout -text -in www.mydomain.com.csr - перевірка правильності сертифікату

В результаті цих дій буде створено і збережено в файлі www.mydomain.com.csr запит на сертифікат (CSR). Також буде згенеровано і збережений в файл www.mydomain.com.key секретний ключ 2048 RSA.

Отримання SSL-сертифікату

окрім платного варуанту, є ресурси на яких можна отримати безкоштовно SSL-сертифікат на 3 місяця

https://www.sslforfree.com/

Установка SSL-сертифіката на сервер

Для Apache'а

1. Скопіюйте файл www.mydomain.com.key з сертифікатом в директорію, в якій Ви плануєте зберігати Ваші ключі (за замовчуванням: /usr/local/apache/conf/ssl.key/ or / etc / httpd / conf / ssl. key /).

2. Скопіюйте сертифікат в файл www.mydomain.com.crt і помістіть файл в директорію, в якій Ви плануєте зберігати Ваші сертифікати (за замовчуванням: /usr/local/apache/conf/ssl.crt/ or / etc / httpd / conf /ssl.crt/).

3. Відкрийте конфігураційний файл Apache httpd.conf (або файл ssl.conf) в текстовому редакторі.

4. Знайдіть секцію VirtualHost, що описує домен, для якого встановлюється сертифікат. Перевірте наявність двох директив і додайте їх в разі їх відсутності, вказавши правильні шляхи до файлів сертифіката і ключа:

SSLCertificateFile /usr/local/apache/conf/ssl.crt/www.mydomain.com.crt

SSLCertificateKeyFile /usr/local/apache/conf/ssl.key/www.mydomain.com.key


5. Збережіть зміни.

6. Перезавантажте веб-сервер однієї з команд:

/ Usr / local / apache / bin / apachectl startssl

або

/ Usr / local / apache / bin / apachectl restart

NGINX

в конфіг хоста добавляємо три рядка

listen 443 ssl;
ssl_certificate /opt/nginx/ssl/certificate.crt;
ssl_certificate_key /opt/nginx/ssl/private.key;

Приклад, коли нам потрібно прийняти ssl та прокинути на інший веб сервер

server {
  listen   XXX.XXX.XXX.XXX:443;
  ssl on;
  ssl_certificate /home/vps/conf/web/ssl/mary/certificate.chained.crt;
  ssl_certificate_key /home/vps/conf/web/ssl/mary/private.key;

  server_name mydomainl.org www.mydomain.org;
  location / {
	proxy_pass http://192.168.1.103:80;
  }

}

sslshopper.com - сервіс перевірки коректності ssl-сертифікату сайту

При виникнені помилки

The certificate is not trusted in all web browsers. You may need to install an Intermediate/chain certificate to link it to a trusted root certificate.

Потрібно CA Bundle сертифікат добавити в certificate.crt ( детально описано тут)

Щоб перенаправляти на https із http:

  if ($scheme != "https") {
   return 301 https://$host$request_uri;
  }
  if ($host != "mydomain.org") {
   return 301 https://mydomain.org$request_uri;
  }

 


Читать далее

Розбираємо q-in-q vlan та віддаємо у клієнтський порт

Комментарии ()

Приклад

Комутатор: des-1210-26/ME

vlan: 3964

uplink port: 25

client port: 17

-------------------------------------

vlan 3964: 25(t), 17(u)

QinQ Settings

17 port - UNI 0x8100

25 port - NNI 0x8100

 


Читать далее

Webit.in.ua 2013